Villkor

TRANSAKTIONER FÖR WEBBPLATSEN
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning, oavsett om beställningen har bekräftats eller inte, av någon eller ingen anledning, och utan ansvar gentemot dig eller någon annan. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. Om din betalningsmetod redan har debiterats för en beställning som senare annulleras, kommer The Afropolitan Shop att ge dig en återbetalning.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Denna webbplats kan innehålla länkar till externa tjänster och resurser. Du bekräftar att The Afropolitan Shop inte är ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. The Afropolitan Shop tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av någon länk innebär inte att The Afropolitan Shop godkänner webbplatsen. Eventuella problem angående en sådan länk bör riktas till den särskilda tredje parts webbplats.
VARNING
Denna webbplats och materialen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag. Så långt det är tillåtet enligt lag, frånsäger sig The Afropolitan Shop alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. The Afropolitan Shop representerar eller garanterar inte att denna sida kommer att vara oavbruten eller felfri, att eventuella defekter kommer att korrigeras eller att denna sida eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller något annat skadligt. Afropolitan Shop lämnar inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet på denna webbplats när det gäller deras riktighet, noggrannhet, adekvathet, användbarhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. The Afropolitan Shop förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka dig. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller undantag för garantier, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.